Kompetencje

Lekkie konstrukcje
Lekkie konstrukcje

Inteligentne rozwiązania
Inteligentne i lekkie rozwiązania konstrukcyjne są niezbędne do tego, by skutecznie wprawiać pojazdy w ruch, zapewniać im dobre przyspieszenie, a także uzyskiwać precyzyjnie parametry eksploatacyjne. Lekkie konstrukcje stanowią kluczowy element filozofii produkcyjnej firmy 3A Composites Mobility, zaś zdolność do ich wytwarzania stanowi jedną z jej podstawowych kompetencji. Nasze sprawdzone w praktyce metody oraz uwzględniające obciążenia eksploatacyjne procesy projektowe, pozwalają nam w pełni wykorzystać potencjał stosowanych materiałów. Obniżamy wagę poszczególnych elementów, jednocześnie optymalizując ich własności użytkowe. Dzięki temu umożliwiamy wydajne wykorzystanie surowców i energii, zarówno na etapie produkcji, jak i podczas eksploatacji poszczególnych rodzajów pojazdów i autobusów.

Projektowanie
Projektowanie

Kompetencje
Spółka 3A Composites Mobility posiada wszelkie kompetencje oraz zasoby niezbędne do projektowania oraz wytwarzania różnego rodzaju komponentów. Kompetencje te są wykorzystywane w całym łańcuchu wartości dodanej, od zdefiniowania pierwotnej koncepcji, aż po produkcję seryjną. Firma nieustannie rozwija również stosowane koncepcje, materiały i metody. W zakresie testowania, weryfikacji i certyfikacji swoich rozwiązań, 3A Composites Mobility preferuje podejście oparte na bliskiej współpracy z wybranymi instytutami i wyspecjalizowanymi usługodawcami. Polegając na naszych wydajnych procesach projektowych, opracowujemy rozwiązania charakteryzujące się wysokim poziomem niezawodności, dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.

Integracja systemów
Integracja systemów

Proste rozwiązania
Dzięki funkcjonalnej integracji naszych komponentów oraz szerokiej gamie usług dodatkowych, wytwarzane przez nas produkty mają postać gotowych do montażu modułów. Takie podejście pozwala uprościć procesy i systemy stosowane przez klienta. Łączenie funkcji technicznych przyczynia się także do obniżania masy wyrobów i ich optymalizacji. Integracja funkcjonalna wymaga przestrzegania surowych standardów opartych na interdyscyplinarnych kompetencjach i odpowiedniej kulturze korporacyjnej. Firma 3A Composites Mobility współpracuje ze swoimi klientami opracowując rozwiązania, które zapewniają odbiorcom dodatkowe korzyści w obszarze zakupów, logistyki i działalności operacyjnej.

Technologia
Technologia

Metodyczne podejście
Wykorzystując inteligentne materiały i charakteryzujące się doskonałymi parametrami kompozyty, firma 3A Composites Mobility opracowuje zaawansowane rozwiązania stosowane na wielu rynkach i w wielu branżach.

 

Spółka stosuje sprawdzone i zweryfikowane metody oraz procesy, takie jak:

 

  • Wtrysk żywicy wspomagany próżniowo (VAC)

VAC jest bezpiecznym i powtarzalnym procesem formowania wielkopowierzchniowych, litych lub warstwowych konstrukcji panelowych wykonanych z żywic wzmacnianych włóknami zbrojeniowymi. Zamknięte w formach rdzenie (wykonane z włókien i materiału przekładkowego), będące półproduktami, są spajane w procesie wtryskiwania ognioodpornej żywicy syntetycznej, która całkowicie przesyca dany element tworząc komponent strukturalny. Proces VAC pozwala wytworzyć dziennie w każdej formie do czterech płaskich elementów kompozytowych o powierzchni  do 50 metrów kwadratowych.

 

  • Klejenie strukturalnych płyt warstwowych typu „sandwich” (AVT)

Próżniowa technika AVT jest procesem łączenia będących półproduktami arkuszy oraz pianek przy użyciu wybranych wysokowytrzymałych systemów klejenia, w celu wytworzenia strukturalnych paneli warstwowych. Warstwy zewnętrzne (wykonane z arkuszy metalowych lub kompozytowych) są łączone ciśnieniowo z lekkimi rdzeniami oraz profilami wewnętrznymi lub krawędziowymi. Proces ten pozwala na wytwarzanie elementów o szerokim zakresie wymiarów. Standardowe powierzchnie komponentów wahają się od 0,5 do 50 metrów kwadratowych. Dziennie możliwe jest wyprodukowanie od 1 do 50 detali.

 

  • Laminowanie ręczne

Laminowanie ręczne jest najbardziej uniwersalną metodą produkcji laminatów. Jej największą zaletą jest możliwość uzyskania niemal dowolnych kształtów. Nie bez znaczenia jest także niski koszt oprzyrządowania. Proces ten jest stosowany do produkcji elementów o skomplikowanych kształtach, o powierzchni od 0,01 do 50 metrów kwadratowych. Czas produkcji wynosi od 1 do 10 dni na formę.

 

  • Termoformowanie

Termoformowanie jest jedną z najstarszych i najbardziej popularnych metod obróbki tworzyw sztucznych. Arkusz plastiku jest podgrzewany do temperatury mięknienia, a następnie jest umieszczany w formie w celu nadania mu pożądanego kształtu. Po zetknięciu się z powierzchnią formy, tworzywo sztuczne uzyskuje wymagany kształt. W końcowej fazie procesu półprodukt jest schładzany i wyjmowany z formy. Następnie jego krawędzie są przycinane w celu uzyskania gotowego do wykorzystania elementu. Jest to szybki i ekonomiczny proces charakteryzujący się także relatywnie niskim kosztem formy, możliwością uzyskania komponentów o szerokim zakresie grubości ścianek, a także zdolnością do produkowania dużych, cienkich elementów.

 

Wyślij
wiadomość

Skontaktuj się z nami. Czekamy z niecierpliwością na wszelkiego rodzaju wiadomości.

Jeśli poszukujesz danych kontaktowych konkretnego menedżera, zajrzyj do zakładki przedstawiającej nasz zespół.