Kariera

Szukasz nowych wyzwań?

3A Composites Mobility to doskonałe miejsce pracy dla inżynierów i technologów, handlowców, analityków, operatorów i osób o wielu innych specjalizacjach, które każdego dnia przyczyniają się do rozwoju naszej firmy.

Nie masz doświadczenia w firmie o podobnym profilu działalności? Nie szkodzi. Jesteśmy otwarci na różne punkty widzenia i chętnie wymieniamy doświadczenia z osobami z innych branż.

Co nami kieruje?
Polityka korporacyjna

Firma 3A Composites Mobility jest częścią grupy 3A Composites należącej do szwajcarskiego koncernu Schweiter Technologies AG, z siedzibą w Horgen. 3A Composites Mobility rozwija i tworzy strukturalne i funkcjonalnie zintegrowane ultralekkie systemy konstrukcji dla pojazdów kolejowych i autobusów, a także do zastosowania w przemyśle. W tych kluczowych sektorach 3A Composites Mobility jest jednym z wiodących przedsiębiorstw. Istotnym elementem zapewniającym nam pozycję pionierów na rynku jest opisana poniżej polityka przedsiębiorstwa.

Potrzeby Klientów są naszym priorytetem

Z naszymi Klientami chcemy utrzymywać otwartą współpracę opartą na partnerstwie. Z tego względu polityka naszego przedsiębiorstwa jest zorientowana na Klienta oraz jego potrzeby i obejmuje nie tylko projekt produktu i jego funkcje, ale także zarządzanie dostawami oraz porady techniczne. Wspólnie z Klientami staramy się sięgać po optymalne rozwiązania. Skupiamy się przede wszystkim na efektywności kosztowej i energetycznej, poszanowaniu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwie pracy.

Celem nadrzędnym naszego przedsiębiorstwa jest utrzymanie i rozwój przyszłych oraz długoterminowych sukcesów. Aby to osiągnąć, potrzebujemy zysku operacyjnego, stanowiącego podstawę dla zrównoważonego wzrostu. To dlatego ciągle staramy się ulepszać nasze produkty i procesy, a także ich jakość.

 

Pracownicy i wartości

Kompetentni, oddani i zmotywowani pracownicy są podstawą dla długoterminowego rozwoju naszej firmy. Z tego powodu ustanowiliśmy kulturę przedsiębiorstwa, którą charakteryzuje integralność, rzetelność, zaufanie i odpowiedzialność. Wszyscy pracownicy zaangażowani są w ciągły proces eliminowania opóźnień. Uczciwe relacje, efektywny przepływ informacji, a także szansa na dalszy rozwój zwiększają motywację i satysfakcję naszych pracowników. Interdyscyplinarna praca zespołowa pobudza myślenie w procesach. Szanujemy zasady etyki, dlatego w naszym przedsiębiorstwie nie pozwalamy na różnice w traktowaniu pracowników z różnych środowisk.

Identyfikacja ryzyka i związane z tym kroki

Świadome zarządzanie ryzykiem przy użyciu takich narzędzi jak FMEA i matryca dla aspektów środowiskowych, a także ocena bezpieczeństwa w pracy, zapobiegają potencjalnym pomyłkom i wypadkom dzięki zastosowaniu planu awaryjnego.

Partnerstwo

W ramach partnerskiej współpracy z naszymi dostawcami towarów i usług, rozwijamy te same standardy środowiskowe i jakościowe, które sami stosujemy. Praca zespołowa z dostawcami sprawia, że działamy coraz lepiej i szybciej. Jesteśmy otwarci na dialog z władzami, sąsiadami i zainteresowanymi stronami. Najważniejsze jest dla nas pielęgnowanie długotrwałych relacji. Raz w roku, podczas spotkania Zarządu, dokonujemy przeglądu Polityki Przedsiębiorstwa, a jeśli to konieczne, również jej poprawek.

Dlaczego warto u nas pracować
Przejrzyste warunki zatrudnienia
Przejrzyste warunki zatrudnienia

Jesteśmy firmą o ugruntowanej pozycji na rynku kolejowym i drogowym. Tę pozycję potwierdzają klienci, którzy ufają naszym produktom i usługom. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaufali kompetencjom naszych pracowników. Rekrutacja jest zawsze prowadzona w oparciu o te same przejrzyste i jasno określone zasady. Decydującymi czynnikami są doświadczenie, wiedza i kompetencje kandydata.

Atmosfera w pracy
Atmosfera w pracy

Atmosfera w pracy coraz częściej jest argumentem, który przemawia na TAK lub na NIE, w procesie podejmowania decyzji o zatrudnieniu w danej firmie. U nas panuje atmosfera koleżeńska. Dzięki temu, osoby nowozatrudnione – czują, że mają wsparcie i że mogą liczyć na pomoc innych współpracowników. Łatwiej przejść proces adaptacji do nowego miejsca pracy, jeśli można liczyć na życzliwość ludzi, którzy tam pracują.

Partnerstwo, otwartość i uczciwość
Partnerstwo, otwartość i uczciwość

Możesz polegać na naszym partnerstwie, otwartości i uczciwości. Podstawową zasadą współpracy w naszej firmie jest partnerstwo. Propagujemy wolność i swobodę wyrażania konstruktywnych opinii. Każdy pomysł lub sugestię podnoszącą efektywność funkcjonowania firmy można przedstawić bezpośrednio Zarządowi. U nas wszystkie drzwi są otwarte.

Zdobywanie doświadczenia
Zdobywanie doświadczenia

Stwarzamy szansę zatrudnienia dla kandydatów, którzy nie mają doświadczenia w branży kolejowej oraz autobusowej, ale dysponują wiedzą i umiejętnościami, które będą potrzebne w realizacji zadań. Jeśli jesteś osobą, która planuje rozpocząć karierę w naszej branży, to zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego.

Rozwój osobisty
Rozwój osobisty

Dbamy o Twój rozwój osobisty. W naszej firmie masz szansę rozwinąć swoje umiejętności na wielu płaszczyznach. Udział w realizacji różnorodnych projektów zapewni Ci poszerzenie wiedzy i sprawdzenie wielu umiejętności w praktyce. Dbamy i wspieramy swoich pracowników w podnoszeniu ich kwalifikacji oraz zdobywaniu nowej wiedzy. Każdy pracownik ma możliwość uczestnictwa w kursach i szkoleniach zewnętrznych.

Jasna ścieżka kariery
Jasna ścieżka kariery

Wykorzystaj w pełni naszą przejrzystą ścieżkę kariery. Każdy pracownik – bez względu na zajmowane stanowisko – ma równe szanse awansu i wynagradzania. O pozycji i ścieżce rozwoju decyduje pracowitość i sumienność a także wiedza, doświadczenie oraz zaangażowanie pracownika w realizację wyznaczonych celów i rozwój firmy.

Wyślij
wiadomość

Skontaktuj się z nami. Czekamy z niecierpliwością na wszelkiego rodzaju wiadomości.

Jeśli poszukujesz danych kontaktowych konkretnego menedżera, zajrzyj do zakładki przedstawiającej nasz zespół.