SPECJALISTA DS. BHP, PPOŻ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Główne zadania i odpowiedzialności:
 • Wykonywanie zadań służby BHP zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami kodeksu pracy
  i rozporządzeń wykonawczych,
 • Sporządzanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy, sporządzanie protokołów powypadkowych, analiza przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz podejmowanie działań zapobiegawczych,
 • Współpraca z lekarzem medycyny pracy w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej Pracowników,
 • Nadzór nad wdrażaniem zaleceń pokontrolnych przez kierowników poszczególnych komórek org. firmy, opracowywanie meldunków i odpowiedzi do właściwych urzędów na temat stopnia realizacji zaleceń,
 • Opracowywanie norm przydziału odzieży roboczej i ochronnej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników,
 • Opracowanie i przedstawianie zarządowi nie rzadziej niż raz w roku analiz       stanu bezpieczeństwa
  i higieny pracy oraz czynników szkodliwych dla zdrowia zawierających propozycje rozwiązań organizacyjnych i technicznych mających na celu zapobieganie zagrożeniom jak również poprawę warunków pracy,
 • Stała kontrola przestrzegania przepisów BHP, p. poż., sanitarnych i ochrony środowiska,
 • Nadzór i organizacja oraz zlecanie i pilnowanie terminowości i harmonogramów badań, pomiarów
  i analiz środowiskowych, ich kompletowanie i przechowywanie wyników.
 • Opracowanie zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów
 • Przekazywanie organizacji odzysku informacji na temat masy wprowadzonych na rynek polski opakowań
 • Opracowanie wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat
 • Prowadzenie kart przekazania odpadów oraz ewidencji odpadów
 • Sporządzanie sprawozdań KOBIZE
 • Przekazywanie informacji do Centralnego Rejestru Operatorów
 • Składanie sprawozdań z bilansu LZO
Wymagania dla kandydatów:
 • Wykształcenie wyższe w zakresie BHP
 • Minimum 3 letnie doświadczenie w służbie BHP
 • Praktyczna znajomość przepisów BHP, PPOŻ, Prawa pracy, Ochrony środowiska, Normy ISO 14001
 • Umiejętność przeprowadzania szkoleń i audytów wewnętrznych
 • Wysokie zdolności komunikacyjne, otwartość i inicjatywa w kontakcie z współpracownikami
 • Samodzielność w działaniu i podejmowaniu decyzji,
 • Znajomość języka angielskiego – język niemiecki mile widziany
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w strukturach międzynarodowego koncernu Schweiter Technologies AG.
 • Możliwość współpracy z kluczowymi producentami taboru szynowego na całym świecie takimi jak Stadler, Siemens, Bombardier, Solaris.
 • Możliwość rozwoju w międzynarodowych strukturach Grupy Schweiter Technologies
 • Atrakcyjne wynagrodzenie + dodatkowe premie,
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych,
 • Regularne szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne zwiększające samodzielność i możliwość awansu,
 • Szczególną dbałość o środowisko pracy i atmosferę w zakładzie

 

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w dynamicznym środowisku i czujesz, że ta oferta jest dla Ciebie, aplikuj.  Praca w 3A Composites Mobility to nie tylko wynagrodzenie, szkolenia czy benefity – to także niepowtarzalna kultura organizacyjna i możliwość rozwoju!

Dołącz do nas!

Uprzejmie prosimy o dopisanie na dokumencie CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883).” 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Apply for this job
Twój kontakt
Halina Gondowicz
HR Specialist
Phone +48 17 773 78 12, +48 538 557 189

Send us
a message

Feel free to get in touch with us. We are looking forward to your message of any kind.

If you are looking for a specific contact to our managers, see our team.